No title... No title... No title...

Đăng nhập
Hội nghị tập huấn triển khai các hoạt động Công nghệ thông tin năm học 2017 - 2018

     Nhằm phát huy vai trò của công  nghệ thông tin và các thành tựu khoa học, công nghệ hiện đại trong quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo và dạy học, sáng ngày18/12/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT Hà Giang khai mạc Hội nghị tập huấn triển khai các hoạt động Công nghệ thông tin năm học 2017 - 2018.Ông Đỗ Trọng Thân, Trưởng phòng Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu quán triệt Hội nghị


Dự Hội nghị có ông Đỗ Trọng Thân, Trưởng phòng Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo, ông Trần Đức Nhân, Giám đốc công ty sách thiết bị trường học Hà Giang, ông  Vũ Hoài Nam trưởng phòng kinh doanh VNPT Hà Giang, đại diện các phòng chức năng Sở và 102 học viên đến từ  phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc.

Để tiếp tục đẩy mạnh và ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào quá trình quản lý và giảng dạy, ngày 08/12/2016 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ký kết với VNPT Hà Giang để cung cấp gói dịch vụ CNTT tổng thể cho các đơn vị trường học. Đến nay, 90% các đơn vị trường học sử dụng sổ sách điện tử, bao gồm tất cả các loại sổ sách theo quy định của từng cấp học; Đã hoàn thành 100% việc nhập cơ sở dữ liệu toàn ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh lên phần mềm Quản lý nhà trường vnEdu; Thiết kế xong cổng thông tin điện tử của Ngành và các trang thông tin thành phần thống nhất chung trong toàn ngành.  Đến ngày 15/12/2017 có 221 đơn vị đã đăng bài lên website với tổng số 1508 tin/bài. Năm học 2016-2017, tổng số bài dự thi  thiết kế bài giảng e-Learning cấp tỉnh: 1823 bài, có 146 bài đạt giải cấp tỉnh, 01 đạt giải cấp quốc gia.  Đến ngày 15/12/2017, đã cấp tài khoản trường học kết nối  cho 407 trường, có 17286 bài học / khóa học được đưa lên để chia sẻ.Ông  Vũ Hoài Nam trưởng phòng kinh doanh VNPT Hà Giang hướng dẫn các đơn vị sử dụng website
    
     Tham gia tập huấn các học viên được tiếp cận những nội dung kiến thức mới về công nghệ thông tin, từ đó nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật khai thác và có hiệu quả các phầm mềm quản lý trong nhà trường cho giáo viên, cán bộ quản lý (Sổ sách điện tử, sổ liên lạc điện tử, phần mềm thời khoá biểu, website của các đơn vị...); Kỹ thuật xây dựng bài giảng e -Learning, khai thác các nguồn học liệu, kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet....

Phát biểu quán triệt tại Hội nghị, ông Đỗ Trọng Thân, Trưởng phòng Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo đã nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và giảng dạy. ông Đỗ Trọng Thân, Trưởng phòng Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị sau khi tập huấn phải tiến hành triển khai các nội dung đã được tập huấn tại đơn vị.

Phạm Văn Phải - Sở GD&ĐT

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image