No title... No title... No title...

Đăng nhập
CV số 1125/NGCBQLGD-CSNGCB, ngày 18/8/2017 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện giải quyết chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè
Ngày 18 tháng 8 năm 2017,  Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản số 1125/NGCBQL-CSNGCB, về việc hướng dẫn thực hiện giải quyết chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè    Tải văn bản tại đây